صدای خرد شدن استخوانها زیر چرخ دنده های گرانی

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تصریح کرد: مسئولان اجرایی در مصاحبه های رسانه ای می گویند منظور ما از تورم این است که به یک نسبت قابل قبولی گران می شود؛«شرم هم نمی کنند». حرف آنها اهانت به شعور مردم است.

ادامه

برخی آمارهای اقتصادی دولت شبیه شوخی است

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: زمانی که پایان سال ۹۵، رشد اقتصادی ۳ درصد مطرح می‌شود و از آن طرف سه ماه ابتدایی سال ۹۶ هم که توام با مبارزات انتخاباتی است اعلام میشود رشد اقتصادی ۷ درصد است، به نظرم این اعداد بیشتر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت!

ادامه

سیاست دولت عامل بیکاری و تعطیل شدن کارگاه ها شده است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: فشاری که اکنون از سوی بیمه برای تعطیلی کارگاه ها اعمال می شود از ایجاد بیکاری خیلی بیشتر است؛ سیاست ها و آئین نامه های دولت عامل بسیاری از بیکاری ها و تعطیل شدن کارگاه ها شده است.

ادامه

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین: نقدینگی کشور که امروز بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است نشان می دهد رکود بی سابقه اقتصادی حاکم شده و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل و گردش فعالیت های اقتصادی متوقف یا به کندی صورت می گیرد.

ادامه