افتتاح نمایشی واحد‌های مسکن مهر و شانه خالی کردن از مسئولیت!

“اوضاع مسکن مهر‌ها در بسیاری از شهر‌ها نامناسب است؛ مثلا مسکن مهر پردیس که در آن بسیاری از بلوک‌ها هنوز هم تکمیل نشده و هیچ پیشرفتی نداشته و آن بلوک‌هایی هم که ساخته شده، مشکلات انشعابات آب و برق و گاز دارد.”

ادامه

پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته می‌شود

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته می‌شود، گفت: روابط بانکی ما با منطقه و جهان به وضع ایده‌آل نرسیده است.

ادامه

قائم مقام آخوندی: مشکلات مسکن مهر هیچ ربطی به ما ندارد

احمد اصغری مهرآبادی گفته که این حوزه، به جز مدیریت اتمام طرح‌های بلامعارض مسکن مهر درخصوص پروژه‌های دارای معارض هیچگونه تکلیفی نداشته و پاسخگو نیست.

ادامه