آقای شهردار پاسخگوی مطالبات پایتخت نشینان باشید

«شهردار تهران به جای دیدارهای نمایشی و توئیت کردن باید در عمل به فکر شهر،مدیریت بحران و مشکلات پایتخت باشد و به مطالبات مردم پاسخ دهد.»

ادامه

نمی توان با شورای کاملا یکدست انتظار موفقیت داشت

واعظ آشتیانی در گفتگوی مشروح با«قطب اقتصاد» به عملکرد گذشته جریان متبوعش در انتخابات هم نقد وارد کرد و در این راستا به تشریح ماجرایی که منجر به خروج او از فهرست سومین دوره شورای شهر تهران شد پرداخت

ادامه