حوزه اقتصاد نیاز به نهاد “فراقوه ای” دارد

جعفر قادری”نماینده ادوار مجلس” در گفتگو با قطب اقتصاد، با اشاره به ناهماهنگی های تیم اقتصادی دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد عدم هماهنگی در مجموعه اقتصادی دولت یازدهم  در حوزه هایی همچون وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی و وزارت نفت بودیم و امید واریم که یک هم آوایی بین آنها در دولت جدید شکل بگیرد و در یک مسیر مشخص حرکت کنند تا نتیجه مطلوبی بگیرند.

*دولت از ظرفیت مجموعه های اقتصادی استفاده بهینه کند

نماینده ادوار مجلس با بیان این مطلب”باید از ظرفیت مجموعه های اقتصادی نیز استفاده شود”، اظهارداشت: ما در خارج از دولت، مجموعه های اقتصادی فعال و قدرتمندی همچون قرارگاه ها، اوقاف ، آستان های مقدس داریم که می توانند در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت بسیار کمک حال آنها(قوه مجریه) باشندبنابراین باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده شود.

قادری بر همگرایی مجموعه های اقتصادی دولتی و غیر دولتی تاکید می کند و می گوید: در حوزه اقتصاد به یک نهاد فرا قوه ای نیاز داریم تا تا مجموعه های اقتصادی دولتی و غیر دولتی به صورت یکپارچه به سمت اهداف مشخص حرکت کنند؛ در این صورت می توانیم شاهد افزایش تحرک اقتصادی در جامعه باشیم.

وی همچنین بر تغییر در تیم اقتصادی دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت ، از شواهد و قرائن می توان حدس زد در دو یا سه وزارت خانه شاهد تغییرات قطعی هستیم.

کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه شاهد هماهنگی خوبی بین تیم اقتصادی دولت یازدهم نبودیم،پیشنهاد داد: باید  معاونت اقتصادی رییس جمهور احیاء شود و در انتخاب اعضای اقتصادی دولت تاثیر گذار باشد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.